Kiadványszerkesztés

Egyesületünk nagyrészt bölcsészettudománnyal foglalkozó tagokból áll: van köztünk magyar, történelem vagy nyelvszakos hallgató, doktorandusz, illetve ketten közülünk felsőoktatási intézményben dolgoznak adminisztrátorként. Közös bennünk, hogy kisebb-nagyobb mértékben mindannyian részt vettünk már tudományos folyóirat vagy kötet kiadásában akár szerkesztőként, akár korrektorként, akár tördelőként és borítótervezőként.

Ezért örömmel vállaljuk elsősorban szakmai-tudományos szövegek gondozását. 2014-től rendszeresen részt veszünk a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének Történeti Tanulmányok kiadásában (ISSN 1217-4602). Immáron három kötet látott napvilágot a Memoria Hungariae sorozat keretében (ISSN 2498-7794), melyet az MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport jegyez, s nagy örömünkre minket kértek fel közreműködőnek. A Történelmi Intézettel szoros együttműködésünket az is mutatja, hogy az egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke által kiadott Hereditas Graeco-Latinitatis sorozat munkálataiba is bekapcsolódhattunk. 2014-től részt veszünk a hajdúnánási Hajdú Konferencia szervezésében, így a konferenciakötetek szerkesztésében is, de középkori prédikációkról és Kemecse történetéről szóló munkák felett is bábáskodtunk.


Amennyiben szüksége van egyesületünk szakértelmére, ne habozzon minket keresni, az alábbi munkák magukért beszélnek.

(A kötetek beszerzésében szükség esetén segítünk)

 

1. Das Konzil von Konstanz und Ungarn. Szerk.: Bárány Attila – Bacsa Balázs Antal. Debrecen, 2016. Memoria Hungariae 1.

2. The Jagellonians in Europe: Dynastic diplomacy and foreign relations. Szerk.: Bárány Attila – Bacsa Balázs Antal. Debrecen, 2016. Memoria Hungariae 2.

3. “M’en anei en Ongria” Relations franco-hongroises au Moyen Âge II. Szerk.: Györkös Attila – Kiss Gergely. Debrecen, 2017. Memoria Hungariae 4.

4. Studia Moralia. Szerk.: Tóth Orsolya – Takács László. Debrecen, 2014. Hereditas Graeco-Latinitatis; I.

5. Tempora mutantur: Tanulmányok az időről és a bűnről. Szerk.: Tóth Orsolya. Debrecen, 2015. Hereditas Graeco-Latinitatis; II.

6. A fény az európai kultúrában és tudományban. Szerk.: Tóth Orsolya. Debrecen, 2016. Hereditas Graeco-Latinitatis; 3.

7. Scientia et ethica. Szerk.: Tóth Orsolya. Debrecen 2017. Hereditas graeco-latinitatis; IV.

8. A hajdúk nyomában – Régiókutatás és emlékezettörténet. Szerk. Csiszár Imre – Novák Ádám. Hajdúnánás, 2016.

9. Jászok, kunok, husziták, hajdúk és kurucok Katonáskodó elemek a magyar történelemben a középkortól az újkorig. Szerk.: Csiszár Imre – Novák Ádám. Hajdúnánás, 2016.

10. Történeti Tanulmányok XXII.(2014) –. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa.

11. Szakács János: A Nyírség és a Rétköz határán - Kemecse a közép- és kora újkorban. Kemecse, 2016.

12. Györkös Attila: „Non debent predicare fabulas” – Egy 15. századi franciaországi kézirat példázatainak elemzése és átirata. Debrecen, 2015.

13. Szóra bírni az újkort A III. KoraújkorÁSZ konferencia tanulmányai. Szerk.: Bodnár-Király Tibor – Hende Fanni – Pataki Katalin. Budapest, 2016.