• Híreink

Együttműködésünk hivatalos a Szakkollégiummal

Együttműködési megállapodást írt alá Egyesületünk és a Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma. Az eseményre a Szakkollégium éves konferenciájának megnyitóján került sor. Ezzel a megállapodással egy több állomásos közös munkát tetőztek be a felek.

16.12.16
Kép forrása: Unideb.hu

Alább a megállapodás preambuluma olvasható:

„A Felek kinyilvánítják, hogy felismerve partneri együttműködésük szükségességét és hasznosságát, a mai napon egymás kölcsönös támogatása érdekében szorosabb együttműködésre kívánnak lépni.

Az együttműködésre lépő Felek kinyilvánítják, hogy egymás tevékenységét megismerték, ennek alapján a céljaik több területen is alapvetően egyezőek. Kinyilvánítják továbbá, hogy mivel eddigi együttműködéseik mindkét fél számára előnyökkel és eredményekkel jártak együtt, ezért a továbbiakban programjaik szorosabb összehangolása révén kívánnak együttműködni a kultúra, az oktatás, a tudomány, a környezetvédelem és a turizmusfejlesztés területein, hozzájárulva ezen területek minőségének, színvonalának emeléséhez, a humánerőforrás fejlesztéséhez. A Felek ugyanilyen fontosnak ítélik a határokon átnyúló kapcsolatok ápolását és erősítését, a tudástranszfer csatornáinak határokon átívelő működtetését, a bevált gyakorlatok aktív cseréjét, mindezekkel összefüggésben a határokon átnyúló, projekt alapú együttműködéseket.  

A Felek képviselői a fentiek alapján aláírásukkal is megerősítik, hogy támogatni és fejleszteni kívánják a szervezeteik közötti hosszú távú szakmai, közösségi és projekt alapú együttműködéseket.”

16.12.16. Kép 2

Kép forrása: Unideb.hu

Egyesületünk bízik benne, hogy a megkezdett sikeres munkát ennek fényében tovább tudjuk folytatni. Akár a Szakkollégium következő nagyobb rendezvénye kapcsán, mely Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából szerveztetik. A „Nem mind Arany, ami fénylik" ‒ Arany János és kora c. konferencia felhívása itt olvasható.