• Híreink

Együttműködésben a Szakkollégiummal

Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma a tehetséges, és többre vágyó egyetemi hallgatóknak biztosít lehetőséget látokörük szélesítésére, kapcsolatok építésére. Ezekkel a célokkal a Járom Kulturális Egyesület is egyetért, így hamar egymásra talált a két közösség. Együttműködésünk a 2016-os évben kezdődött el és újabb programok kerülnek megvalósításra.
Első alkalommal az Egyesület társszervezésében Balogh László Levente előadása került megrendezésre. A DE BTK Politikatudományi Tanszék docense a Hatvani István Szakkollégiumban 2016. május 18-án megtartott előadásán többek között arra kereste a választ, hogyan határozhatjuk meg, hogy mi a történet-, vagy múltpolitika? Hol érhető tetten az állam szerepe az utóbbiban? Merre mutatott a debreceni Lenin szobor és hogyan „magasztosulhatott” a Raoul Wallenberg emlékmű a betegség elleni harcot szimbolizáló Kígyóölő szoborrá? Az előadásról részletes beszámolót Szabó-Zsoldos Gábor tollából olvashatnak az Újkor.hu portálon.

OJ 16.06.01. Kép Címpkép

A 2016/2017-es tanév is egy színes programmal indult, ezúttal terítéken A magyar főnemesség reprezentációja a 18. századi Bécsben című előadás volt terítéken Kökényesi Zsolt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos segédmunkatársának tállalásában. Színes beszámolót Lengyel Zsanett készített erről.

OJ 16.10.05

 
November 21-én ismét együttműködésre került sor a Hatvani István Szakkollégiummal, ezúttal az amerikai elnökválasztás kapcsán ültek le beszélgetni a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi karának oktatói: Lévai Csaba egyetemi docens (Történelmi Intézet, Egyetemes Történeti Tanszék) és Borus György egyetemi adjunktus (Angol-Amerikai Intézet, Brit Kultúra Tanszék).

JKE 16.12

2016. december 16-án újabb mérföldkőhöz érkezett a két szervezet kapcsolata,  Szakkollégium éves konferenciájának megnyitóján együttműködési megállapodást írtunk alá, melynek preambuluma szerint:
A Felek kinyilvánítják, hogy felismerve partneri együttműködésük szükségességét és hasznosságát, a mai napon egymás kölcsönös támogatása érdekében szorosabb együttműködésre kívánnak lépni.
Az együttműködésre lépő Felek kinyilvánítják, hogy egymás tevékenységét megismerték, ennek alapján a céljaik több területen is alapvetően egyezőek. Kinyilvánítják továbbá, hogy mivel eddigi együttműködéseik mindkét fél számára előnyökkel és eredményekkel jártak együtt, ezért a továbbiakban programjaik szorosabb összehangolása révén kívánnak együttműködni a kultúra, az oktatás, a tudomány, a környezetvédelem és a turizmusfejlesztés területein, hozzájárulva ezen területek minőségének, színvonalának emeléséhez, a humánerőforrás fejlesztéséhez. A Felek ugyanilyen fontosnak ítélik a határokon átnyúló kapcsolatok ápolását és erősítését, a tudástranszfer csatornáinak határokon átívelő működtetését, a bevált gyakorlatok aktív cseréjét, mindezekkel összefüggésben a határokon átnyúló, projekt alapú együttműködéseket.  
A Felek képviselői a fentiek alapján aláírásukkal is megerősítik, hogy támogatni és fejleszteni kívánják a szervezeteik közötti hosszú távú szakmai, közösségi és projekt alapú együttműködéseket.”
Az együttműködési megállapodás teljes terjedelmében itt olvasható.

16.12.16
Kép forrása: Unideb.hu

Már ennek szellemében zajlott az a kurzus, mely a „Szervezeti identitás és szervezeti kommunikáció” szakszeminárium címet viseli. Az órákat Oláh Szabolcs a Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék egyetemi docense és Sebestyén Attila a Tanszék tanársegédje tartotta.

Program6

 
Tavasszal a Hatvani István Szakkollégium diákjainak látókörét bővítettük. Ezúttal ugyanis elrugaszkodtunk a bölcsészettudományoktól, és közös szervezésünkben Hoffmann Miklós matematikus, egyetemi tanár (EKE Matematika és Informatikai Intézet) "Kivezetés a matematikából, avagy az egzaktság illúziója" címmel tartott előadást 2017. április 3-án.

JKE 17.04.09.1

A Szakkollégium és Egyesületünk közös szervezésében megvalósult "Antikibernetika" című előadás a fenti témát feszegette, igyekezett támpontot adni a felvetett kérdések megválaszolásához. A hallgatóságot ezúttal Békés Márton, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója kalauzolta ebben a sokak számára ismeretlen világban. Az előadóval interjú is készült, az előadásról pedig egy rövid videóösszefoglaló is megtekinthető. Az előadás a Hatvani István Szakkollégiummal közös szervezésben valósult meg 2017. április 26-án

JKE 17.04.30.3

 
Saly Noémi irodalomtörténész, muzeológus a "Rézi néni meg a Torkosborz – Arcok és harcok a magyar gasztronómiai irodalomban" című előadásával szélesítette a diákok látokörét. Az előadás a Hatvani István Szakkollégiummal közös szervezésben valósult meg 2017. május 11-én. Röviden és tömören ímhol egy mozgókép összeállítás.

JKE 17.05.15.03

Egyesületünk közreműködésével szakkurzust tartott a Debreceni Egyetem két oktatója S. Varga Pál és Velkey Ferenc. Az előadássorozat az "Állomások és mérföldkövek – Eszmetörténeti, művelődéstörténeti és irodalomtörténeti kérdések a 19. századi Magyarországon címet viselte, és 2017. május 18-23. között zajlott. Örülönk, hogy a 2016/17-es tanévet egy ilyen nagyobb lélegzetvételű kurzussal zárhattuk, ezzel egy sikeres évet hátrahagyva együttműködésben a szakkollégiummal.

17.06.01

 
 
Bízunk benne, lesz még módunk a sort folytatni....

 1szazalek

Kapcsolódó cikkek:

Politika és emlékezet – Szakkolis előadásban közreműködtünk

Bécsi luxus – Magyar főúri reprezentáció a 18. században

TREXIT? Vitaest az amerikai elnökválasztásról

Együttműködésünk hivatalos a Szakkollégiummal

Ismét együttműködésben a Hatvani István Szakkollégiummal

Szakkollégiumi Disputák az egzaktságról

Legyen, vagy ne legyen robot? Ez itt a kérdés!

Gasztronómiai irodalmi kalauz